1-(1-benzylpiperidin-4-yl)-3-(3-fluorophenyl)-1-({4-[3-(piperazin-1-ylmethyl)phenyl]phenyl}methyl)urea Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-(1-benzylpiperidin-4-yl)-3-(3-fluorophenyl)-1-({4-[3-(piperazin-1-ylmethyl)phenyl]phenyl}methyl)urea Properties

1-(1-benzylpiperidin-4-yl)-3-(3-fluorophenyl)-1-({4-[3-(piperazin-1-ylmethyl)phenyl]phenyl}methyl)urea

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 636286