1-[(1S,2S)-2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-phenyl)-1-methyl-ethyl]-4-phenyl-piperidin-4-ol Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-[(1S,2S)-2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-phenyl)-1-methyl-ethyl]-4-phenyl-piperidin-4-ol Properties

1-[(1S,2S)-2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-phenyl)-1-methyl-ethyl]-4-phenyl-piperidin-4-ol

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 119774