1-{2-[2-(4'-Chloro-biphenyl-4-yloxy)-ethoxy]-ethyl}-3-pyridin-4-yl-imidazolidin-2-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-{2-[2-(4'-Chloro-biphenyl-4-yloxy)-ethoxy]-ethyl}-3-pyridin-4-yl-imidazolidin-2-one Properties

1-{2-[2-(4'-Chloro-biphenyl-4-yloxy)-ethoxy]-ethyl}-3-pyridin-4-yl-imidazolidin-2-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 421785