1-{2-[({3-[4-(5-fluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]phenyl}methyl)amino]ethyl}pyrrolidin-3-amine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-{2-[({3-[4-(5-fluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]phenyl}methyl)amino]ethyl}pyrrolidin-3-amine Properties

1-{2-[({3-[4-(5-fluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]phenyl}methyl)amino]ethyl}pyrrolidin-3-amine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 626478