1-(2-chloro-2-phenylethyl)-N-(4-chlorophenethyl)-6-(methylthio)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-(2-chloro-2-phenylethyl)-N-(4-chlorophenethyl)-6-(methylthio)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine Properties

1-(2-chloro-2-phenylethyl)-N-(4-chlorophenethyl)-6-(methylthio)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 666385