1-(2,4-Dimethoxy-phenyl)-3-[3-(2,4-dimethoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]-propenone Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-(2,4-Dimethoxy-phenyl)-3-[3-(2,4-dimethoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]-propenone Properties

1-(2,4-Dimethoxy-phenyl)-3-[3-(2,4-dimethoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]-propenone

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 694925