1-{2,6-Dimethyl-4-[2'-(1H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-ylmethoxy]-pyridin-3-yl}-ethanone Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-{2,6-Dimethyl-4-[2'-(1H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-ylmethoxy]-pyridin-3-yl}-ethanone Properties

1-{2,6-Dimethyl-4-[2'-(1H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-ylmethoxy]-pyridin-3-yl}-ethanone

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 128397