1-[3-(3-Ethyl-phenoxymethyl)-phenyl]-6,6-dimethyl-1,6-dihydro-[1,3,5]triazine-2,4-diamine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-[3-(3-Ethyl-phenoxymethyl)-phenyl]-6,6-dimethyl-1,6-dihydro-[1,3,5]triazine-2,4-diamine Properties

1-[3-(3-Ethyl-phenoxymethyl)-phenyl]-6,6-dimethyl-1,6-dihydro-[1,3,5]triazine-2,4-diamine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 124632