1-{3-Benzoyl-4-[2-(4-chloro-phenyl)-acetylamino]-phenylcarbamoyl}-2-mercapto-ethyl-ammonium Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-{3-Benzoyl-4-[2-(4-chloro-phenyl)-acetylamino]-phenylcarbamoyl}-2-mercapto-ethyl-ammonium Properties

1-{3-Benzoyl-4-[2-(4-chloro-phenyl)-acetylamino]-phenylcarbamoyl}-2-mercapto-ethyl-ammonium

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 259395