1-[3-Ethyl-5-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)-phenyl]-3-{(S)-1-[2-(2-fluoro-phenyl)-ethyl]-piperidin-3-ylmethyl}-urea Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-[3-Ethyl-5-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)-phenyl]-3-{(S)-1-[2-(2-fluoro-phenyl)-ethyl]-piperidin-3-ylmethyl}-urea Properties

1-[3-Ethyl-5-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)-phenyl]-3-{(S)-1-[2-(2-fluoro-phenyl)-ethyl]-piperidin-3-ylmethyl}-urea

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 403140