1-[3-Fluoro-6-nitro-2-({3-trifluoromethyl-4-[4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenylamino}-methyl)-phenyl]-pyrrolidine-2-carboxylic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-[3-Fluoro-6-nitro-2-({3-trifluoromethyl-4-[4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenylamino}-methyl)-phenyl]-pyrrolidine-2-carboxylic acid Properties

1-[3-Fluoro-6-nitro-2-({3-trifluoromethyl-4-[4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenylamino}-methyl)-phenyl]-pyrrolidine-2-carboxylic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 375302