1-[(3-fluorophenyl)methyl]-3-{3-[3-(7-methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]phenyl}urea Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-[(3-fluorophenyl)methyl]-3-{3-[3-(7-methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]phenyl}urea Properties

1-[(3-fluorophenyl)methyl]-3-{3-[3-(7-methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]phenyl}urea

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 640268