1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,4,6-trien-3-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,4,6-trien-3-one Properties

1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,4,6-trien-3-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 578424