1-({4-[4-(5-fluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]phenyl}methyl)piperidin-3-ol Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-({4-[4-(5-fluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]phenyl}methyl)piperidin-3-ol Properties

1-({4-[4-(5-fluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]phenyl}methyl)piperidin-3-ol

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 637074