1-({4-[4-(5-fluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]phenyl}methyl)pyrrolidin-3-amine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-({4-[4-(5-fluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]phenyl}methyl)pyrrolidin-3-amine Properties

1-({4-[4-(5-fluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]phenyl}methyl)pyrrolidin-3-amine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 637770