1-(4-Bromo-phenyl)-3-chloro-4-[4-(6-chloro-2-oxo-2H-chromen-4-ylmethoxy)-phenyl]-azetidin-2-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-(4-Bromo-phenyl)-3-chloro-4-[4-(6-chloro-2-oxo-2H-chromen-4-ylmethoxy)-phenyl]-azetidin-2-one Properties

1-(4-Bromo-phenyl)-3-chloro-4-[4-(6-chloro-2-oxo-2H-chromen-4-ylmethoxy)-phenyl]-azetidin-2-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 673380