1-(4-chlorophenyl)-4-((4-chlorophenyl)(thiomorpholino)methylene)-3-methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-(4-chlorophenyl)-4-((4-chlorophenyl)(thiomorpholino)methylene)-3-methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one Properties

1-(4-chlorophenyl)-4-((4-chlorophenyl)(thiomorpholino)methylene)-3-methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 667901