1-(4-trifluoromethoxyphenyl)-3-[3-fluoro-5-(4-methoxytetrahydropyran-4-yl)phenoxymethyl]-5-phenyl-1H-pyrazole Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-(4-trifluoromethoxyphenyl)-3-[3-fluoro-5-(4-methoxytetrahydropyran-4-yl)phenoxymethyl]-5-phenyl-1H-pyrazole Properties

1-(4-trifluoromethoxyphenyl)-3-[3-fluoro-5-(4-methoxytetrahydropyran-4-yl)phenoxymethyl]-5-phenyl-1H-pyrazole

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 473062