1-Hexyl-3-{2-methyl-6-[3-(5-methyl-4-phenyl-imidazol-1-yl)-propoxy]-phenyl}-urea Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1-Hexyl-3-{2-methyl-6-[3-(5-methyl-4-phenyl-imidazol-1-yl)-propoxy]-phenyl}-urea Properties

1-Hexyl-3-{2-methyl-6-[3-(5-methyl-4-phenyl-imidazol-1-yl)-propoxy]-phenyl}-urea

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 165430