1,1-Dimethylethyl-2-butyl-4-(methylthio)-1-[[2'-[[[(propylamino)carbonyl]amino]sulfonyl(1,1'-biphenyl)-4-yl]-methyl]-1H-imidazole-5-carboxylate Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1,1-Dimethylethyl-2-butyl-4-(methylthio)-1-[[2'-[[[(propylamino)carbonyl]amino]sulfonyl(1,1'-biphenyl)-4-yl]-methyl]-1H-imidazole-5-carboxylate Properties

1,1-Dimethylethyl-2-butyl-4-(methylthio)-1-[[2'-[[[(propylamino)carbonyl]amino]sulfonyl(1,1'-biphenyl)-4-yl]-methyl]-1H-imidazole-5-carboxylate

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 223934