1,2,3-Trimethoxy-5-[(Z)-2-(4-methoxy-phenyl)-1-methyl-vinyl]-benzene Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1,2,3-Trimethoxy-5-[(Z)-2-(4-methoxy-phenyl)-1-methyl-vinyl]-benzene Properties

1,2,3-Trimethoxy-5-[(Z)-2-(4-methoxy-phenyl)-1-methyl-vinyl]-benzene

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 423236