1N-[2-[5-carbamoyl-(5S)-dihydro-1H-1-pyrrolyl]-1-(4-nitrobenzyl)-2-oxo-(1S)-ethylcarbamoylmethyl]-2-[1-amino-2-(4-hydroxyphenyl)-(1S)-ethylcarboxamido]-4-methylsulfanyl-(2S)-butanamide Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

1N-[2-[5-carbamoyl-(5S)-dihydro-1H-1-pyrrolyl]-1-(4-nitrobenzyl)-2-oxo-(1S)-ethylcarbamoylmethyl]-2-[1-amino-2-(4-hydroxyphenyl)-(1S)-ethylcarboxamido]-4-methylsulfanyl-(2S)-butanamide Properties

1N-[2-[5-carbamoyl-(5S)-dihydro-1H-1-pyrrolyl]-1-(4-nitrobenzyl)-2-oxo-(1S)-ethylcarbamoylmethyl]-2-[1-amino-2-(4-hydroxyphenyl)-(1S)-ethylcarboxamido]-4-methylsulfanyl-(2S)-butanamide

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 390756