(1R)-N-((1R)-1-phenylethyl)-1-(1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazol-3-yl)-1-propanamine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(1R)-N-((1R)-1-phenylethyl)-1-(1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazol-3-yl)-1-propanamine Properties

(1R)-N-((1R)-1-phenylethyl)-1-(1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazol-3-yl)-1-propanamine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 675114