2-{1-[(4-chlorophenyl)carbonyl]-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl}-1-{4-[(Z)-(2,4-dinitrophenoxyimino)-oxo-$l^{5}-azanylidene]piperazin-1-yl}ethan-1-one msds| properties| cas no| molecular formula | WorldOfChemicals

2-{1-[(4-chlorophenyl)carbonyl]-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl}-1-{4-[(Z)-(2,4-dinitrophenoxyimino)-oxo-$l^{5}-azanylidene]piperazin-1-yl}ethan-1-one Properties

2-{1-[(4-chlorophenyl)carbonyl]-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl}-1-{4-[(Z)-(2,4-dinitrophenoxyimino)-oxo-$l^{5}-azanylidene]piperazin-1-yl}ethan-1-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 535656