2-(1-{Carboxymethyl-[3-(4-chloro-3-sulfamoyl-benzoylamino)-propyl]-carbamoyl}-ethylamino)-4-phenyl-butyric acid hydrochloride Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-(1-{Carboxymethyl-[3-(4-chloro-3-sulfamoyl-benzoylamino)-propyl]-carbamoyl}-ethylamino)-4-phenyl-butyric acid hydrochloride Properties

2-(1-{Carboxymethyl-[3-(4-chloro-3-sulfamoyl-benzoylamino)-propyl]-carbamoyl}-ethylamino)-4-phenyl-butyric acid hydrochloride

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 160972