2-(2-((5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-thiazol-2-yl)methoxy)phenoxy)acetic Acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-(2-((5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-thiazol-2-yl)methoxy)phenoxy)acetic Acid Properties

2-(2-((5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-thiazol-2-yl)methoxy)phenoxy)acetic Acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 710935