2-[2-(5-Methyl-1H-imidazol-4-ylmethylsulfanyl)-ethylamino]-3-nitro-1H-pyridin-4-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-[2-(5-Methyl-1H-imidazol-4-ylmethylsulfanyl)-ethylamino]-3-nitro-1H-pyridin-4-one Properties

2-[2-(5-Methyl-1H-imidazol-4-ylmethylsulfanyl)-ethylamino]-3-nitro-1H-pyridin-4-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 341575