2-(2-Chloro-benzenesulfinylmethyl)-5-cyano-6-methyl-4-(2-trifluoromethyl-phenyl)-1,4-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-(2-Chloro-benzenesulfinylmethyl)-5-cyano-6-methyl-4-(2-trifluoromethyl-phenyl)-1,4-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester Properties

2-(2-Chloro-benzenesulfinylmethyl)-5-cyano-6-methyl-4-(2-trifluoromethyl-phenyl)-1,4-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 215483