2-[2-Methoxy-6-({3-trifluoromethyl-4-[4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenylamino}-methyl)-phenoxy]-5-nitro-benzoic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-[2-Methoxy-6-({3-trifluoromethyl-4-[4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenylamino}-methyl)-phenoxy]-5-nitro-benzoic acid Properties

2-[2-Methoxy-6-({3-trifluoromethyl-4-[4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenylamino}-methyl)-phenoxy]-5-nitro-benzoic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 374792