2-(2,3-dimethyl-4-(2-((5-methylisoxazol-3-yl)methoxy)-4-((4-(trifluoromethyl)phenoxy)methyl)phenylthio)phenoxy)acetic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-(2,3-dimethyl-4-(2-((5-methylisoxazol-3-yl)methoxy)-4-((4-(trifluoromethyl)phenoxy)methyl)phenylthio)phenoxy)acetic acid Properties

2-(2,3-dimethyl-4-(2-((5-methylisoxazol-3-yl)methoxy)-4-((4-(trifluoromethyl)phenoxy)methyl)phenylthio)phenoxy)acetic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 601727