2-(2,4-dimethoxyphenyl)-7-(2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-6-yloxy)-4H-chromen-4-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-(2,4-dimethoxyphenyl)-7-(2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-6-yloxy)-4H-chromen-4-one Properties

2-(2,4-dimethoxyphenyl)-7-(2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-6-yloxy)-4H-chromen-4-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 572394