2-[3-{4-[2-Ethyl-5-(4-phenoxy-benzyl)-2H-pyrazol-3-yl]-piperidin-1-ylmethyl}-4-(3-fluoro-phenyl)-pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-butyric acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-[3-{4-[2-Ethyl-5-(4-phenoxy-benzyl)-2H-pyrazol-3-yl]-piperidin-1-ylmethyl}-4-(3-fluoro-phenyl)-pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-butyric acid Properties

2-[3-{4-[2-Ethyl-5-(4-phenoxy-benzyl)-2H-pyrazol-3-yl]-piperidin-1-ylmethyl}-4-(3-fluoro-phenyl)-pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-butyric acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 390105