2-(3-chloro-4-(5-methyl-4-((2-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)ethoxy)methyl)isoxazol-3-yl)phenyl)acetic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-(3-chloro-4-(5-methyl-4-((2-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)ethoxy)methyl)isoxazol-3-yl)phenyl)acetic acid Properties

2-(3-chloro-4-(5-methyl-4-((2-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)ethoxy)methyl)isoxazol-3-yl)phenyl)acetic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 455870