2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-(hydroxyimino)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)cyclopent-2-enyl acetate Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-(hydroxyimino)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)cyclopent-2-enyl acetate Properties

2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-(hydroxyimino)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)cyclopent-2-enyl acetate

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 471530