2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenylethyl]-(2,2,6,6-tetramethyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-ylmethyl)amino]-2-isopropyl-pentanenitrile msds| properties| cas no| molecular formula | WorldOfChemicals

2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenylethyl]-(2,2,6,6-tetramethyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-ylmethyl)amino]-2-isopropyl-pentanenitrile Properties

2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[[2-(3,4-dimethoxyphenylethyl]-(2,2,6,6-tetramethyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-ylmethyl)amino]-2-isopropyl-pentanenitrile

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 723869