2-(4-(2-nitro-1-(4-methoxyphenyl)-2-phenylvinyl)phenoxy)-N-ethylpyrrolidin-2-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-(4-(2-nitro-1-(4-methoxyphenyl)-2-phenylvinyl)phenoxy)-N-ethylpyrrolidin-2-one Properties

2-(4-(2-nitro-1-(4-methoxyphenyl)-2-phenylvinyl)phenoxy)-N-ethylpyrrolidin-2-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

CAS Number 87261-96-9