2-{4-[2-((S)-2-(2-benzoyl-phenylamino)-3-{4-[2-(5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl)-ethoxy]-phenyl}-propylcarbamoyl)-ethyl]-phenylsulfanyl}-2-methyl-propionic acid msds| properties| cas no| molecular formula | WorldOfChemicals

2-{4-[2-((S)-2-(2-benzoyl-phenylamino)-3-{4-[2-(5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl)-ethoxy]-phenyl}-propylcarbamoyl)-ethyl]-phenylsulfanyl}-2-methyl-propionic acid Properties

2-{4-[2-((S)-2-(2-benzoyl-phenylamino)-3-{4-[2-(5-methyl-2-phenyl-oxazol-4-yl)-ethoxy]-phenyl}-propylcarbamoyl)-ethyl]-phenylsulfanyl}-2-methyl-propionic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 484141