2-(4-((3-(3-benzoyl-8-(trifluoromethyl)quinolin-5-yl)phenoxy)methyl)phenyl)hept-4-ynoic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-(4-((3-(3-benzoyl-8-(trifluoromethyl)quinolin-5-yl)phenoxy)methyl)phenyl)hept-4-ynoic acid Properties

2-(4-((3-(3-benzoyl-8-(trifluoromethyl)quinolin-5-yl)phenoxy)methyl)phenyl)hept-4-ynoic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 522090