2-{4-[3-butyl-5-(2-methyloxycarbonylbenzylsulfanyl)-4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl]phenylcarbamoyl}benzoic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-{4-[3-butyl-5-(2-methyloxycarbonylbenzylsulfanyl)-4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl]phenylcarbamoyl}benzoic acid Properties

2-{4-[3-butyl-5-(2-methyloxycarbonylbenzylsulfanyl)-4H-1,2,4-triazol-4-ylmethyl]phenylcarbamoyl}benzoic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 360514