2-(4-((4-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-5-(4-(trifluoromethoxy)-phenyl)thiazol-2-yl)methoxy)-2-methylphenoxy)acetic Acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-(4-((4-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-5-(4-(trifluoromethoxy)-phenyl)thiazol-2-yl)methoxy)-2-methylphenoxy)acetic Acid Properties

2-(4-((4-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-5-(4-(trifluoromethoxy)-phenyl)thiazol-2-yl)methoxy)-2-methylphenoxy)acetic Acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 711426