2-(4-((5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-thiazol-2-yl)methoxy)-3-chlorophenyl)acetic Acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-(4-((5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-thiazol-2-yl)methoxy)-3-chlorophenyl)acetic Acid Properties

2-(4-((5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-thiazol-2-yl)methoxy)-3-chlorophenyl)acetic Acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 711356