2-(4-Chloro-phenoxy)-4-{5-[4-(3-chloro-phenyl)-3-oxo-piperazin-1-ylmethyl]-imidazol-1-ylmethyl}-benzonitrile Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-(4-Chloro-phenoxy)-4-{5-[4-(3-chloro-phenyl)-3-oxo-piperazin-1-ylmethyl]-imidazol-1-ylmethyl}-benzonitrile Properties

2-(4-Chloro-phenoxy)-4-{5-[4-(3-chloro-phenyl)-3-oxo-piperazin-1-ylmethyl]-imidazol-1-ylmethyl}-benzonitrile

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 143219