2-(4-Fluoro-benzylsulfanyl)-1-{2-[4-(4-fluoro-phenyl)-piperazin-1-yl]-2-oxo-ethyl}-5-pyrimidin-5-ylmethyl-1H-pyrimidin-4-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-(4-Fluoro-benzylsulfanyl)-1-{2-[4-(4-fluoro-phenyl)-piperazin-1-yl]-2-oxo-ethyl}-5-pyrimidin-5-ylmethyl-1H-pyrimidin-4-one Properties

2-(4-Fluoro-benzylsulfanyl)-1-{2-[4-(4-fluoro-phenyl)-piperazin-1-yl]-2-oxo-ethyl}-5-pyrimidin-5-ylmethyl-1H-pyrimidin-4-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 188550