2-(4-methoxyphenyl)-5-[(2-methyl-4-nitrophenyl)amino]-4-nitro-1-oxido-2H-1,2,3-triazol-1-ium Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-(4-methoxyphenyl)-5-[(2-methyl-4-nitrophenyl)amino]-4-nitro-1-oxido-2H-1,2,3-triazol-1-ium Properties

2-(4-methoxyphenyl)-5-[(2-methyl-4-nitrophenyl)amino]-4-nitro-1-oxido-2H-1,2,3-triazol-1-ium

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 685702