2-(5-(4-(4-bromophenylsulfonyl)phenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-ylthio)-1-phenylethanone Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-(5-(4-(4-bromophenylsulfonyl)phenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-ylthio)-1-phenylethanone Properties

2-(5-(4-(4-bromophenylsulfonyl)phenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-ylthio)-1-phenylethanone

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 717977