2-Amino-2-[2-[2'-fluoro-4'-(3-fluorophenylthio)biphenyl-4-yl]-ethyl]propane-1,3-diol Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-Amino-2-[2-[2'-fluoro-4'-(3-fluorophenylthio)biphenyl-4-yl]-ethyl]propane-1,3-diol Properties

2-Amino-2-[2-[2'-fluoro-4'-(3-fluorophenylthio)biphenyl-4-yl]-ethyl]propane-1,3-diol

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 722780