2-Benzyloxycarbonylamino-4-[1-[(1,3-dimethyl-butoxycarbonylmethyl)-carbamoyl]-2-(2,4-dinitro-phenylsulfanyl)-ethylcarbamoyl]-butyric acid 1,3-dimethyl-butyl ester Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-Benzyloxycarbonylamino-4-[1-[(1,3-dimethyl-butoxycarbonylmethyl)-carbamoyl]-2-(2,4-dinitro-phenylsulfanyl)-ethylcarbamoyl]-butyric acid 1,3-dimethyl-butyl ester Properties

2-Benzyloxycarbonylamino-4-[1-[(1,3-dimethyl-butoxycarbonylmethyl)-carbamoyl]-2-(2,4-dinitro-phenylsulfanyl)-ethylcarbamoyl]-butyric acid 1,3-dimethyl-butyl ester

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 264993