2-Benzyloxycarbonylamino-4-{2-(2,4-dinitro-phenylsulfanyl)-1-[(2-methoxy-ethoxycarbonylmethyl)-carbamoyl]-ethylcarbamoyl}-butyric acid 2-methoxy-ethyl ester msds| properties| cas no| molecular formula | WorldOfChemicals

2-Benzyloxycarbonylamino-4-{2-(2,4-dinitro-phenylsulfanyl)-1-[(2-methoxy-ethoxycarbonylmethyl)-carbamoyl]-ethylcarbamoyl}-butyric acid 2-methoxy-ethyl ester Properties

2-Benzyloxycarbonylamino-4-{2-(2,4-dinitro-phenylsulfanyl)-1-[(2-methoxy-ethoxycarbonylmethyl)-carbamoyl]-ethylcarbamoyl}-butyric acid 2-methoxy-ethyl ester

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 264952