2-butyl-3-phenyl-1-(trichloromethyl)-1,2-dihydrobenzo[b][1,6]naphthyridine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-butyl-3-phenyl-1-(trichloromethyl)-1,2-dihydrobenzo[b][1,6]naphthyridine Properties

2-butyl-3-phenyl-1-(trichloromethyl)-1,2-dihydrobenzo[b][1,6]naphthyridine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 713218