2-Ethoxy-4-{[2-phenyl-1-(2-piperidin-1-yl-phenyl)-ethylcarbamoyl]-methyl}-benzoic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

2-Ethoxy-4-{[2-phenyl-1-(2-piperidin-1-yl-phenyl)-ethylcarbamoyl]-methyl}-benzoic acid Properties

2-Ethoxy-4-{[2-phenyl-1-(2-piperidin-1-yl-phenyl)-ethylcarbamoyl]-methyl}-benzoic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 348638